MENU
DEKONTAMINACE ODPADU

Kategorie: Tesalys

Tesalys je francouzská společnost založená v Toulouse, která měla vizi, že vyvine čistou a moderní technologii pro zpracování biologicky rizikového odpadu, jež se bude provádět podle nejvyšších mezinárodních standardů. 

Její systém drtiček - sterilizátorů STERIPLUSTM jednoduše mění biologicky rizikový odpad na neškodný a neidentifikovatelný odpad, který je potom možné likvidovat společně s běžným odpadem.

NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY RIZIKOVÉHO ODPADU NA MÍSTĚ

Deaktivace a likvidace infekčního odpadu není snadná; nese s sebou rizika pro životní prostředí a lidi. Také náklady na sběr, přepravu a spalování jsou velmi vysoké (producent odpovídá za likvidaci odpadu až do jeho úplného zničení). Tento proces musí být v souladu s různými postupy a předpisy.

Tváří v tvář těmto omezením Tesalys nabízí inovativní řešení zpracování infekčního zdravotnického odpadu tak, že mění jeho vzhled, zmenšuje jeho objem a hmotnost a minimalizuje související rizika a náklady na likvidaci.

Systém drtiček - sterilizátorů STERIPLUSTM zpracovává:

  • Plastový nebo skleněný spotřební materiál: Petriho misky, baňky, odběrové zkumavky, pipety atd.
  • Materiál na jedno použití: chirurgické roušky, gáza, obklady, obvazy atd.
  • Osobní ochranné prostředky: rukavice, pláště, pásky, obleky, brýle, masky, čepice, návleky na boty atd.
  • Kontaminované ostré předměty: jehly, injekční stříkačky, skalpely, lancety, čepele, destičky atd.
  • Lékařské sady na jedno použití, plastové nebo malé kovové nástroje.
  • Lékařské nástroje na jedno použití.
  • Hemodialyzační odpad: hemodialyzační filtry, hadičky atd.
  • Tekutý biologicky rizikový odpad nebo odpad obsahující tekutiny: krevní vaky, vaky na moč, kulturní média atd.
  • Odpad z výzkumu a vývoje lékařských zařízení - ničení prototypů - ochrana duševního vlastnictví.
  • Anatomický odpad, mrtvá těla zvířat a odvozené produkty (podle místních předpisů).

Dodavatelé