MENU
ASP Fedegari Lab Dekontaminace ACTINI 2 mag

O firmě Unipro-Alpha

Po zahájení činnosti, jako konzultační a marketingové kanceláře spolupracující s jedním z nejstarších velkoobchodů s laboratorní technikou v Německu, došlo po změně vlastnických vztahů k rozhodnutí o vytvoření svébytné nezávislé firmy s vlastním ekonomickým a právním statutem.
Od počátku roku 2001, kdy byla naše společnost ustavena a registrována, se orientujeme na dodávky běžné laboratorní techniky, ale i speciálních přístrojů a zařízení jako přímí partneři renomovaných výrobců z Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Švýcarska, Izraele a USA pro potřeby vědeckých, zdravotnických i provozních pracovišť.

 • Naším cílem je nabídnout zákazníkům vždy odpovídající řešení na základě požadavků, možností, norem a současného stavu techniky za odpovídající cenu. 
 • Pro všechny námi nabízené produkty zajišťujeme servisní, kalibrační a validační služby na celém území ČR i při nasazení v zahraničí. 
 • Jsme připraveni Vám poskytnout odpovídající informace nejen při telefonickém kontaktu ale i při Vaší návštěvě v prostorách obchodní         kanceláře na Praze 8
 • Neváhejte se proto prosím na nás obrátit.


Aktivity společnosti se soustřeďují na následující oblasti:

LABORATORNÍ TECHNIKA - DODÁVKY PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU , ZEJMÉNA

 • analytické a přesné váhy
 • analyzátory pro potravinářství
 • autoklávy a sterilizátory
 • filtry a filtrační technika
 • inkubátory, sušárny a teplotní technika
 • měřící přístroje
 • mrazící a chladící technika
 • myčky a čističky
 • odstředivky, míchačky a rotátory
 • přístroje a zařízení pro přípravu destilované, redestilované a ultračisté vody
 • pipety a dávkovače
 • servis a metrologie

 

STERILIZACE A DEKONTAMINACE ODPADŮ

 • tuto aktivitu je možno shrnout jako orientaci na problematiku zneškodňování - odstraňování nebezpečných vlastností - odpadů z laboratoří a zdravotnických provozů. V této oblasti se naše činnost nesoustřeďuje pouze na izolované dodávky jednotlivých přístrojů, ale především na technickou pomoc a konzultace při řešení a realizaci.

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ A DEKONTAMINAČNÍ PROSTŘEDKY

 • jako doplněk pro realizace v nebezpečných podmínkách infekčního prostředí nebo biologického zamoření jsme připraveni realizovat poptávky po prostředcích pro ochranu osob nebo oddělení kontaminovaných prostor.

 

STERILIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

 • na základě zkušeností a úspěchů s malou sterilizační technikou byly aktivity společnosti rozšířeny směrem k vyšším objemovým třídám s nabídkou sterilizátorů a mycích automatů včetně pomocných přístrojů a zařízení určených pro pracoviště necentrální nebo centrální sterilizace. V případě centrální sterilizace pak včetně celého systému sledování sterilizovaných nástrojů po jednotlivých pracovištích včetně dokumentace.
  Nabídku z této oblasti uzavírá jedinečný systém pro centrální přípravu flexibilních endoskopů.

 

LABORATORNÍ A ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA PRO POUŽITÍ V POLNÍCH PODMÍNKÁCH

 • zcela specifický směr tvoří dodávky a realizace přístrojů, technologií a pracovišť pro potřeby mobilních zdravotnických pracovišť a laboratoří pro nasazení v armádních podmínkách nebo humanitárních misích aplikovaných ve stanech nebo kontejnerech.

 

Dodavatelé