MENU
ASP Fedegari Lab Dekontaminace ACTINI 2 mag

Teplotní homogenita

Provádíme měření homogenity teplotního pole zařízení a prostorů.

( tzv. Teplotní mapa ).

Výsledky jsou zpracovány do zprávy, která obsahuje:

  • kalibrační listy měřícího, regulačního zařízení
  • grafický časový průběh teploty jednotlivých čidel rozmístěných v prostoru. ( dle požadavku i v produktu)
  • tabulku naměřených hodnot
  • schéma měřeného zařízení vč. rozmístění čidel, doplněné fotomateriálem.
  • ostatní doplňující údaje dle zakázky.

Veškerá měření a zpracování výsledků probíhá na úrovni ISO 9001:2016.

Dodavatelé