MENU
ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY ELMA

Kategorie: Čistící roztoky ELMA

ELMA vyvíjí a vyrábí vlastní značku chemických čisticích přípravků pro ultrazvukové čištění: elma clean (EC), elma lab clean (ELC) and elma tec clean (ETC). Jedná se o speciální přípravky určené pro jemné čištění ve zlatnických a hodinářských dílnách, ve stomatologii, zdravotnictví a v laboratořích, k čištění brýlí, kovových, skleněných, polovodičových, keramických a plastových povrchů a také směsných komponentů v průmyslové výrobě a v dílnách.  

Na tyto povrchy Elma také vyrábí čisticí koncentráty apliované rozprašováním a rozstřikováním: série elma clean dip&splash (EC d&s) a série elma lab clean (ELC).

S výjimkou několika čisticích přípravků na bázi bezvodých rozpouštědel jsou tyto přípravky většinou vodné koncentráty speciálně vytvořené na základě speciálních požadavků na čištění v uvedených průmyslových odvětvích.

Nabízíme specializované čisticí přípravky pro průmyslové využití:

  • elma-KS (ochrana proti korozi, přísada do vody pro čištění a oplachování kovů, které jsou náchylné ke korozi)
  • elma Co-nserve (přísada pro vodné čištění a oplachování, která zabraňuje rozpouštění kobaltu na povrchů z tvrdých kovů)
  • elma non foam 1 (přísada zabraňující zpěnění pro čištění vodou pomocí rozprašování a rozstřikování  při teplotách přesahujících 60°C)

 

Hlavní produkty společnosti Elma pro stomatologické a lékařské odvětví jsou zaregistrovány v souladu se zákonem o medicínských zařízeních (Medizinproduktegesetz MPG, třída I).

Všechny čisticí produkty od Elmy se vyrábějí pod přísnou kontrolou kvality podle normy ISO 9001 / 2000, která zaručuje dohledatelnost každé výrobní šarže.

Povrchově aktivní činidla obsažená v našich vodných čistidlech vyhovují kritériím biologické odbouratelnosti podle ustanovení přílohy III Směrnice EU č. 648/2004 o čisticích přípravcích a vyhovují také Směrnici EU o chemických přípravcích (REACH).

Četná možná použití čisticích produktů Elma jsou uvedena v tabulkách uspořádaných podle odvětví. Na vyžádání vám poskytneme také podrobný popis produktů a bezpečnostní datové listy EU.

Dodavatelé