MENU
DEKONTAMINACE PROSTOR

Kategorie: Oxypharm

Společnost OXY’PHARM byla založena v roce 2003, aby přispívala k boji proti nozokomiální nákaze ekologickým přístupem. Společnost vyrábí a distribuuje biologicky odbouratelná zařízení a produkty pro automatizovanou povrchovou dezinfekci a dezinsekci. Glosair vychází z této myšlenky.

Dodavatelé