MENU
DEKONTAMINACE ODPADU

Kategorie: Medister

METEKA nabízí systémová řešení pro dekontaminaci infekčního odpadu. Dekontaminace se provádí „na místě“, v bezpečném a proveditelném cyklu – ekonomické a ekologické řešení, které se snadno ovládá.

Shromažďováním odpadu do přepravitelného kontejneru a jeho okamžitou neutralizací „na místě“ v blízkosti místa vzniku je možné zabránit šíření infekcí. 

Dekontaminace se dosahuje ohřevem odpadu zevnitř ve sběrné/přepravní nádobě pomocí „bezkontaktní“ mikrovlnné energie. Speciální patentovaná technologie Even-Heat je společná pro všechna zařízení na dekontaminaci odpadů MEDISTER.

Dodavatelé