MENU
TEPLOTNÍ A INKUBAČNÍ TECHNIKA

Kategorie: Laboratorní inkubátory s nucenou cirkulací, chlazením a řízenou vlhkostí

Princip činnosti je založen na jemné nucené cirkulaci vzduchu ve spojení s patentově chráněným výkonným chlazením a zvlhčovačem umístěným v komoře. Víceprocesorový řídicí systém zvlhčování a odvlhčování s vysoce výkonným osvětlovacím systémem zaručuje vynikající homogenní podmínky pro přesnou simulaci zvolených klimatických dějů.

Dodavatelé