MENU
TEPLOTNÍ A INKUBAČNÍ TECHNIKA

Kategorie: Laboratorní inkubátory CO2CELL - komfortní linie

Nejnovější generace inkubátorů CO2 se zaměřujena konstantní a opakovatelné podmínky proprocedury růstu buněk, tkání a další kultivačníprocesy. Systém přímého ohřevu eliminuje potřebu ventilátoru a následně také eliminujerizika vibrací a vzájemné kontaminace. Infračervené čidlo, u kterého nedochází k odchylkám, poskytuje maximální spolehlivost a přesnost měření v průběhu celého procesu. Díky jedinečné šestistranné přímo vyhřívané komoře jeinstalace i údržba velmi snadná. Vnitřní skleněná dvířka jsou utěsněna proti izolaci komory, což vám umožňuje kontrolu vzorků, aniž by došlo ke ztrátě podmínek vnitřního prostředí. Vnější dvířka jsou rovněž utěsněna vlastním vnějším těsněním. Celá řada užitečných možností podporuje takovécharakteristiky, jako je sterilizace při 200 °C, zatímco čidlo CO2/ O2 zůstává uvnitř přístroje, vnitřní dvířka s několika skly, minimalizující ztrátu podmínek v komoře po otevření dvířek, řízení objemu kyslíku, atd..

 • Vnitřní objem: 50, 190 litrů
 • Teplotní rozsah: od 5 °C nad teplotou okolního prostředí, až do 60 °C
 • Neřízená relativní vlhkost: až 95 % RH při 37 °C
 • Koncentrace CO2: 0,1 % až 20 %
 • Čidlo CO2: Infračervené čidlo, u kterého nedochází k odchylkám (IR)
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4571 (AISI 316)

.

Komfortní linie

Comfort panel

.
.
.
.
.
.
.
.
Komfortní linie s víceprocesorovým řízením:
 • přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým řídícím systémem. Veškeré informace o procesu, ovládání a hlášení jsou zobrazovány na rozměrné LCD obrazovce. Zde se nabízí několik režimů zobrazení procesu, kupříkladu aktuální teplota a koncentrace CO2 v komoře, nastavená teplota a koncentrace, zobrazení pro diagnostiku přístroje během procesu, archív procesu zobrazující graficky historii teplotního vývoje a vývoje koncentrace CO2, přehled všech dostupných alarmových hlášení, on-line menu atd. Ovládací prvky jsou přehledně umístěny na foliové klávesnici. Infračervené čidlo CO2 je u této řady rozšířeno o plně automatizovanou kalibrační funkci, kalibrující čidlo CO2 bez nutnosti zásahu obsluhujícího personálu. Řadu Komfort-line je možno alternativně doplnit o program na dekontaminaci komory při teplotě 120 °C nebo jednoduchým chladícím zařízením dosahujícím 8 °C pod teplotu okolí. CO2CELL 50 je standardně vybaven bezešvou nerezovou komorou. Speciální systém dvojitých vyhřívaných dveří u tohoto modelu umožňuje pozorovat vzorky v komoře bez jakéhokoliv narušení prostředí uvnitř komory.
 • anti-mikrobiologický nátěr
 • vnitřní skleněná dvířka
 • riziko kontaminace je odvráceno díky tomu, že není použit ventilátor
 • velký barevný dotekový displej, jednoduchá navigace pomocí ikon
 • kontinuální indikace aktuální teploty a koncentrace CO2, časové limity a alarmy
 • audiovizuální alarm
 • infračervené čidlo CO2 – bez odchylek
 • nezávislý bezpečnostní termostat
 • systém SD karty, ukládající data ve formátu MS Excel
 • RS 232 port, BMS relé alarm kontakt
 • HEPA filtr na přívodním potrubí CO2 / NO2
 • bezešvá vnitřní komora se zaoblenými rohy
 • přímý šestistranný systém vytápění pro maximální homogenitu vnitřních podmínek
 • vysoká bezpečnost procesu – uživatelé jsou chráněni hesly (5 uživatelů, 1 administrátor)
 • zařízení pro zápis dat s grafy
 • záznamový deník pro všechna relevantní data a události
 • 25 mm přístupový port na zadní straně zařízení

Dodavatelé